SUUNNITTELU

Rakentamishankkeissa suunnittelemme tarvittaessa rakennukset anturasta harjalle kun saamme asiakkaalta lähtötiedot rakennuksen koosta, käyttötarkoituksesta sekä muista vaatimuksista.

Teräsrakenteiden suunnittelussa teemme lujuuslaskentaa FEM/FEA- työkaluilla ja tehokkaan parametrisen suunnittelun mahdollistavalla 3D-mallinnusohjelmistolla. Näin voimme varmistaa, että teräsrakenteet täyttävät olennaiset standardit ja hyvän suunnitteluperiaatteen kriteerit.

Konepajakuvien suunnittelussa huomioimme kustannustehokkaita valmistusmenetelmiä edullisen lopputuloksen saavuttamiseksi..
Teräsrunkoisen hallin suunnitelma

YHTEYDENOTTO

KRP Oy Teräsrakenne
Vellikellontie 3
00410 Helsinki
2997253-2
+358 40 1627 494
terasrakenne@terasrakenne.fi