PALVELUT

SUUNNITTELU

Rakentamishankkeissa suunnittelemme tarvittaessa rakennukset anturasta harjalle kun saamme asiakkaalta lähtötiedot rakennuksen koosta, käyttötarkoituksesta sekä muista vaatimuksista.

Teräsrakenteiden suunnittelussa teemme lujuuslaskentaa FEM/FEA- työkaluilla ja tehokkaan parametrisen suunnittelun mahdollistavalla 3D-mallinnusohjelmistolla. Näin voimme varmistaa, että teräsrakenteet täyttävät olennaiset standardit ja hyvän suunnitteluperiaatteen kriteerit.

Konepajakuvien suunnittelussa huomioimme kustannustehokkaita valmistusmenetelmiä edullisen lopputuloksen saavuttamiseksi..
Teräsrunkoisen hallin suunnitelma

RAKENTAMINEN

Meille tyypillisiä rakennusprojekteja ovat erilaiset teräsrunkoiset katokset, hallit, tornit, toimi- ja tuotantotilat sekä liiketilat. Hallitsemme myös eritysvaativat teräsrakennuskohteet.

Teräsrunkoratkaisun lisäksi toteutamme myös puu- ja teräsbetonirunkoja sekä näiden yhdistelmiä.

Toteutamme rakentamisen KVR-hankkeena tai pääurakointina

Toteutamme huolellisesti suunniteltuja ja kestävästi rakennettuja teollisuus- ja toimitiloja. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla saadaan nostettua laatua ja tehostettua rakentamisen prosessia.

Yhdessä asiakkaidemme avulla pyrimme vähennetään rakentamiseen käytettävän ajan, resurssien ja muiden ylimääräisten kulujen määrää.
Helsinki Teräshalli 1800 m2

TERÄSRAKENTAMINEN

Toteutamme asiakkaan suunnitelmien mukaan tai avustamme suunnittelemaan teräsrakenteita erilaisiin kohteisiin ja tarpeisiin toimitettuna tai asennettuna.
Teräsrakenteet voivat olla suoria, monimuotoisia, kaarevia tai hybrid rakenteisia. Pintakäsittely mahdollisuudet ovat kuumasinkkaus, märkämaalaus, pulverimaalaus tai palosuojamaalaus. Toimitamme teräsrakenteita laatuluokissa EN 1090-1 EXC 1,2,3 ja 4.
Vantaa Hiekkaharju vesitornin tukirunko 650tn

ASENNUS

Meiltä saa toimittamamme teräsrakenneosat asennettuina tai toimitettuna.
Suoritamme myös teollisuusasennuksia ja purkutöitä.
Asennustöissä toteutamme tarvittaessa luvanvaraiset työmaahitsaukset, modifioinnit.
Kohteen asennushitsaukset suoritamme rakenteen luokkavaatimuksen mukaisesti.
Asennuksissa toimimme EN1090-2 laatuvaatimusten mukaisesti ja laadimme pöytäkirjat sekä raportoimme tilaajalle työn edetessä
Kemi Metsä Fibre prosessiputkiston kannakkeet 1500 kpl
KRP Oy Teräsrakenne
Vellikellontie 3
00410 Helsinki
2997253-2
+358 40 1627 494
terasrakenne@terasrakenne.fi